Een lekkage of verstopping snel weer verholpen

Een lekkage of verstopping snel weer verholpen

Bel De Jong Riooltechniek in Zeeland: 0111-413495

Geen klus is voor De Jong Riooltechniek B.V. in Zeeland te veel. We repareren en onderhouden rioleringen. Ook voor de ontstopping van uw riool neemt u contact met ons op. Met gebruik van camera- of rookdetectie achterhalen we het probleem en lossen dit snel voor u op. 

Bel 0111-413495 of stuur een e-mail.

Aanleg, reparatie & onderhoud van riolering | OntstoppingFrezen | Rookdetectie | Leidingdetectie | Camera-inspectie | Rapportage

 

Aanleg, reparatie & onderhoud van riolering

De laatste jaren hebben wij ons steeds meer toegelegd op reparatie en aanleg van rioleringen. Zo leggen wij hele nieuwe rioleringen aan bij u thuis of op kantoor. Ook voor kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden zijn wij bereikbaar. Indien noodzakelijk zorgen we ook voor de bestrating.

Een van onze specialisaties is het plaatsen van vetputten in professionele keukens. Dit is vakkundig werk, omdat het plaatsen van putten in de horeca moet voldoen aan milieunormen die door de gemeente zijn opgesteld. Wij beschikken over onze eigen minigraver, waardoor wij op een snelle en kundige manier de klus klaren.

Ontstopping

De wc niet door kunnen spoelen of niet meer gebruik kunnen maken van de douche. Vervelend als dat gebeurd. Er zijn nog meer belemmeringen die op kunnen treden wanneer uw riool verstopt raak, zoals overstromingen of vieze geurtjes.

In de meeste gevallen verhelpen wij een verstopping binnen een uur. U kunt dan weer snel gebruikmaken van uw sanitair. Soms zijn de problemen hardnekkiger. Ook daar hebben wij oplossingen voor. We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een professionele hogedrukinstallatie, waarmee wij de verstopping wegspuiten.

Mocht dat niet voldoende zijn, dan bekijken we in de riolering met behulp van camera's. Zo hebben we zicht op de situatie en kunnen we snel overgaan op het oplossen van het rioolprobleem.

Frezen

In leidingen vormt zich vaak een laag van afvalstoffen. Dit kunnen wij meestal verwijderen met een hogedrukfrees. Soms kan de laag erg hard zijn en moeten we een andere methode ter hand nemen. Dit doen wij met een spiraalfrees. Deze frees heeft een roterende veer en schraapt de laag los van de leidingen. De restanten worden met water uit de leiding weggespoeld. Zo blijft er geen vuil achter.

Leidingdetectie

Wij beschikken over de juiste apparatuur om leidingen op te kunnen sporen. Dit gebeurt door middel van een scan. Wanneer er gescand wordt, sluit men een zender aan op de hogedrukslang. Vervolgens wordt deze slang de leiding ingebracht, met een ontvanger kan men dan bovengronds bepalen waar de slang met zender zich bevindt.

Deze methode wordt veelvuldig toegepast als de leidingloop, om welke reden dan ook, niet bekend is.

Camera-inspectie

Bij De Jong Riooltechniek B.V. maken we gebruik van diverse camerasystemen om eventuele schade te lokaliseren zonder alles van tevoren open te breken. 

We voeren onder andere camera-inspectie uit bij:
 

  • Leidingen van 50 tot 160 millimeter
    Huisaansluitingen, toiletafvoer, hemelwaterafvoer en kleine transportleidingen

Na de camera-inspectie beslissen we welke herstelwerkzaamheden of rioolreparaties we moeten uitvoeren.

U kunt een uitgebreid verslag van de inspectie opvragen.

Rookdetectie

Lekkage van een rioolleiding kan leiden tot wateroverlast en nare luchtjes. Wateroverlast is over het algemeen vrij vlot met het blote oog op te sporen. Nare luchtjes kan men niet zien. Rook kan toch uit de leiding ontsnappen, zelfs als een klein scheurtje niet met een camera is waar te nemen. Met rookdetectie kunnen we de locatie van de lek achterhalen. Het lek kan gedicht worden en de stank zal verdwijnen.
 
Wij beschikken over de apparatuur om deze methode uit te kunnen voeren en hebben deze al vele malen met succes toegepast.

Rapportage

Wilt u graag een verslag van alle constateringen en werkzaamheden die door ons zijn gedaan? Laat het van te voren weten aan onze monteur. Zo kan hij aantekeningen maken en heeft u aan het eind van de inspectie een overzichtelijk rapport van alle rioolreparaties. 

Wat zetten wij in het verslag?

  • Constateringen, eventueel met een videoverslag
  • Oorzaken van de problemen
  • Locatie van de problemen
  • Advies voor het verhelpen van de gebreken
  • Een revisietekening
Rioolcombinatie Zeeland Lacor BV Kruininigen riolering afvoer verstopt leidingen bestrating